Levomine mini

Opis produktu

Każda tabletka powlekana zawiera 20 mikrogramów etynyloestradiolu i 100 mikrogramów lewonorgestrelu.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 35,56 mg laktozy.